Our Recruiters 

 

Engineering & Designs Technimont I.C.B., Mumbai

Shapoorji Pallonji Co. ltd., Mumbai

Godrej Industries,Mumbai

Gammon India ltd, Mumbai

Afcons Infrastructure Ltd.,Mumbai

Sobha Developers ltd., Bangalore

B.E. Billimoria & Co.ltd., Mumbai

Unity Infraprojects ltd., Mumbai

I.V.R.C.L. Infrastrucures & Projects ltd., Hyderabad

New Consolidated Construction Co. Ltd.( NCCL )., Mumbai

Lavasa Corporation Limited, Pune

BG Shirke & Sons ltd., Pune

Tejas Constructions pvt. ltd, Pune

Associated Constructions, Kolhapur

Campus Recruitment: 2013-14

Sr.No.

Name of Student

Name of Company

Salary/Annum

1.

Suhas Salunkhe

Technimont I.C.B., Mumbai

3.2 lakhs

2.

Bhagyashree Patil

Campus Recruitment: 2012-13

Sr.No.

Name of Student

Name of Company

Salary/Annum

1.

Mhalappa Khandekar

Amanora Park Town Pune

1.62 lakhs

2.

Devendra Patel         

3.

Mitesh Phadtare  

4.

Avinash Shinde           

5.

Amol Golatkar              

6.

Vijaykumar Nikam 

7.

Umesh Jadhav

Tejas Constructions & Infrastructure Pvt. Ltd., Pune

1.50 lakhs

8.

Parashauram Nandiwale

9.

Hrishikesh Pednekar

Krishna Constro Projects, Pune

1.70 lakhs

 

10.

Amol Golatkar

11.

Bhagyesh Pawar

12.

Harish Laddha

JMC projects (India) Ltd

2.50 lakhs

13.

Pednekar Hruhikesh

 Campus Recruitment: 2011-12

Sr.No.

Name of Student

Name of Company

Salary/Annum

1.

Rahul Shivaji Patil

 

 

 

 

 

SPML, Mumbai

1.80 lakhs

2.

Rupesh Appaso Desai

3.

Swapnil Ganapati Patil

4.

Abhijit Dinkar Chavan

5.

Bhartesh Rajendra Khot

6.

Sanjay PrakashThukrul

7.

Vishwajit Sadashiv Chougule

8.

Rupesh Ganpat Dabholkar

Excel Industries Limited, Roha

2.50 lakhs

9.

Ganesh Mahadev Nagtilak

Unity Infrastructure, Mumbai

2.16 lakhs

10.

Sachin Sampat Nalawade

 

 

Krishna Construction, Pune

1.80 lakhs

11.

Mandar Anant Wakanakar

12.

Rushikesh Dilip Jadhav

13.

Kishor Venketesh Mergu

14.

Ganga Hanamant Tepugade

15.

Aniket Ankush Sawant

ICB Tecnimont, Mumbai

3.20 lakhs

16.

Sourabh Dattatraya Patil

17.

Sourabh Bhikaji Pandit

18

Mahesh Shankar Chopdar

Mitcon Construction, Pune

2.40 lakhs

19

Patil Asmita Shankar

Arwade Infrastructures Ltd, Pune

1.80 lakhs

20

Pawar Amol Rajaram

21

Sutar Sachin Subhash

22

Patil Ganesh Lahu

Campus Recruitment: 2010 – 11

Sr.No.

Name of Student

Company

Salary / Annum

1

Watave Niranjan Rajendra Engineering & Designs Tecnimont I.C.B.,Mumbai

3.2 Lakhs

2

Deshpande Swapnil S

3

Lodhe Dattatraya Ananda I.V.R.C.L. Infrastrucures & Projects ltd., Hyderabad

2.25 Lakhs

4

Mote Akshay Prakash

5

Gadgil Mandar Madhav

6

Gurav Umesh Murlidhar

7

Khirsagar Abhinay Shirish

8

Pisal Ganesh Suresh

9

Jadhav Amitkumar Tanaji

10

Durgavale Vishal Dadaso

11

Patil Pradeep Govindrao

12

Ingawale Harshwardhan

13

Chopade Suraj Bharama

14

Patil Kapil Krishnat

15

Sutar Abhijit Tukaram

16

Ghadshi Prashant Pradip

17

Jagdale Mahesh Madhukar

18

Parit Sandeep Rajaram

19

Magdum Sagar Sarjero

20

Yadav Suhel D Unity Infraprojects ltd., Mumbai

3.0 Lakhs