Webmail
 
 

 

 

Result Analysis

 

YEAR B.E.
(Percentage of Passing)
2016-17 95.61
2015-16 93.02
2014-15 98
2013-14 94.4
2012-13 98.14

 

Rankers List (Year 2016-17)

B.E. Electronics

Ranker No.

Name of Students

Percentage

I

.Kumbhar Priyanka Sadashiv

80.19

II

Bandgar Anil Dharma   

79.12
IIi Zende Sandhya Pravin 76.50

Iv

Pawar Snehal Shankar  74.75
V Patil Pooja Uttam  74.06
 

T.E. Electronics

Ranker No.

Name of Students

Percentage

I

Deokar Pooja Prakash 69.63

II

Gaikwad Snehal Mansing

68.77

III

 Kate Rutuja Anil

67.88
IV Pisal Jyoti Kailas 67.51
V Shinde Harish Krushna 65.75

 

S.E. Electronics

Ranker No.

Name of Students

Percentage

I

Patil Aishwarya Ramdas

79.33

II

Patil Priyanka Yashwant

74.80

III

Thorat Trupti Pratap

73.07
IV

Jalkote Jagruti Madhukar

69.60
V Bhate Supriya Dattatraya 68.63